Page 2 of 2

Re: Polski dział na forum

Posted: 07 Feb 2017, 13:17
by Bohun
Mam dwie domeny (do prywatnego użytku) i jedną licencję X3.
Czy mogę zainstalować Imagevue X3 w dwóch miejscach (domenach), czy muszę wykupić kolejną licencję?

Re: Polski dział na forum

Posted: 07 Feb 2017, 20:40
by mjau-mjau
Bohun wrote:Mam dwie domeny (do prywatnego użytku) i jedną licencję X3.
Czy mogę zainstalować Imagevue X3 w dwóch miejscach (domenach), czy muszę wykupić kolejną licencję?
Tłumaczone: Normalnie, trzeba oddzielną licencję dla każdej domeny. Jednak robimy wyjątki, jeśli Twoje strony reprezentują tego samego właściciela lub firmy. Wyślij nam zapytanie za e-mail proszę, i możemy zezwolić dodatkową domenę.

---

Normally, you need a separate license for each domain. However, we make exceptions if your websites represent the same owner or business. Send us a request per email please, and we can authorize an additional domain.

Re: Polski dział na forum

Posted: 17 Apr 2018, 11:28
by Bohun
OK, I will write PM  :)